Můj příběh

Jsem projektant a energetický specialista s dlouholetou praxí –  praktická kombinace specializací  mi umožňuje klientům navrhovat domy/rekonstrukce podle jejich potřeb a životního stylu a zároveň na ně získat až stovky tisíc korun z dotačních titulů - zatím mám stále 100% úspěšnost v získání dotací z programu "NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM".

 

Jsem autorizovaná stavební inženýrka + energetická specialistka.

V praxi to znamená , že projektuji kvalitní stavby, změny staveb a zajišťuji na ně peníze z dotací .

V současné době si ekonomická situace v zemi žádá po majitelích rodinných domů razantní snižování nákladů na provoz, takže se soustředím na zajišťovaní dotací na tato úsporná opatření. Nejčastěji se jedná o instalaci tepelných čerpadel, fotovoltaiky a částečné nebo komplexní zateplení, ev. výměnu oken a dveří. Často i díky těmto dotacím tak může investorova nevelká investice do zateplení nebo novějších technologií v domě znamenat výraznou finanční úsporu na provozu v následujících letech. Protože vyskočila v r. 2022 inflace, jedná se  nyní vlastně i o velmi dobře uložené peníze. Díky současným cenám energií mají tyto investice i velmi krátkou návratnost. Často se investované peníze do úspor na rodinném domě vrátí do 5-6 let.

Běžně získávám dotace mezi 100.000,- až 800.000,- Kč na jeden rodinný dům s úspěšností 100%.

Čím víc a lépe se zatepluje a osazují úsporné technologie, tím vyšší jsou dotace a méně se pak protopí.

Dotace lze průběžně čerpat až do roku 2030.

Dotace u starších rodinných domů

-může být až 50% nákladů na zateplení, výměnu oken, řízené větrání, výměnu zdroje tepla, fotovoltaiku, tepelné čerpadlo, stínění, řešení odpadních vod. Jsou také dotace na stěny, okna a zateplené střechy přístavby, nástavby nebo vestavby podkroví, lze čerpat dotaci na všechny tyto nové konstrukce, které jsou v souladu s požadavky programu.

U novostaveb je částka fixně daná podle úspornosti 200-500 tis Kč.

Dotace jsou také na potřebnou projektovou dokumentaci a energetického specialistu.

Podrobné informace o jednotlivých dotacích a podmínkách jsou na webu www.novazelenausporam.cz

Zaměřuji se na  útulné a zdravé bydlení pro své klienty, kteří chtějí žít  a pracovat v domech, jejichž provoz je i levný.

Moje stavby a rekonstrukce jsou navrženy individuálně, podle potřeb a stylu života zákazníků, a také s přihlédnutím ke stavu jejich peněženky.

Nejen, že společně s klienty vytvoříme nebo přetvoříme jejich dům podle jejich představ tak, aby se jim líbil vzhledově, a vyhovoval jim v počtu místností i úložných skříní nebo příjezdu do garáže.  Ale!?

Také může být v  jejich domech stále čerstvý a zdravý vzduch, takže dům pečuje o jejich zdraví a pohodu.

V domě můžou být osazené technologie, které zvyšují kvalitu objektu a zlevňují jeho provoz – např. fotovoltaická elektrárna, tepelné čerpadlo, vzduchotechnika atd.

Dále se soustředím na to, aby do jejich domovů a kanceláří téměř nepronikal hluk z ulice nebo od sousedů, dokonce ani uvnitř domu, aby  se hluk nešířil, (např. večer do dětského  pokoje nepronikne běžný  zvuk z kuchyně, když tam máma  s tátou ještě klábosí  a dítě už spí).

Samozřejmostí jsou pak správně navržená okna, kterými do domu jde v zimě dostatek světla a slunce, ale v létě se vnitřek domu nepřehřívá, jen je příjemně prosvětlen.

Každého stavebníka potěší  ještě jedna velmi důležitá zpráva:

Dokonce mým klientům  na tak kvalitní dům pravděpodobně přispěje stát statisíce korun dotací, z programu Nová zelená úsporám, aby se vyrovnaly případné vyšší náklady na zajištění této vysoké kvality domu a zdravé pohody a komfortu v něm.

Statisícové  dotace jsou vypláceny, protože  stát chce veřejnost navyknout na toto kvalitní stavění a technologie do domů, co zlevňují provoz, které je na západě již běžné, zatímco u nás se stále staví často zbytečně  méně kvalitně, především co se týká energetiké úspornosti staveb (tzn. kolik se v nich protopí, prosvítí, apod).

Abych uklidnila vlastníky již stávajících domů,  statisíce z dotací z programu Nová zelená úsporám je možno získat nejen na nový dům, ale i na rekonstrukci již staršího domu – především na jeho zateplení, výměnu kotle a zřízení kvalitního stálého větrání, fotovoltaiku, tepelní čerpadlo atd. Většina správně zrekonstruovaných domů pak dosahuje kvality domů nových, a ty ostatní, kde to úplně nejde, se této kvalitě velmi blíží.

Abych to shrnula - důležité pro mě je, že navrhuji stavbu vždy v souladu s osobností klientů. Málo kdo si totiž uvědomuje, že i pro stavby platí “jaký pán, takový pes" ,  tedy vyjádřeno správně pro tento účel  

Jaký klient, takový dům 

Není-li stavba  navržena s důrazem na osobnost a život klienta a jeho rodiny, (nebo firmy),  klient si sice zvykne, ale většina se pak cítí v domě nesvá.

Samozřejmostí pro mě je navrhování staveb podle nejnovějších poznatků a s přihlédnutím k šetrnosti k peněžence klienta i k životnímu prostředí, a neustálé vzdělávání se v mém oboru i oborech příbuzných.

Maximálně respektuji přání klienta, a s ohledem na ostatní požadavky na stavby, společně vybíráme jednoduchá řešení s dobrou ekonomickou návratností, protože spousta toho na stavbách jde udělat “nějak”, za “nějaké” peníze. Najít v dnešní džungli ve stavebnictví správné řešení a za optimální cenu, to už chce zkušeného praktika.

Ale vždycky to tak  nebylo.

Byla jsem před mnoha lety zpočátku jen mladý běžný projektant, což znamenalo pro klienty jistě často zklamání a pro mě také, což mě dodnes mrzí .

Navrhovala jsem stavby podle zvyklostí, tak jak se to dělalo běžně, tak jak mě to systém naučil. Jednu stavbu za druhou, každou trochu jinou a přece všechny stejné. Neřešila se téměř ekonomika stavby, úspornost na topení, detaily, aby nevznikaly plísně, a hluk nebo oslunění se řešilo jen minimálně…...na klienty bylo málo času,  a klienti tak většinou vůbec netušili, do čeho jdou. Pravdou tedy je, že byli i tací, co to vědět nechtěli, a šli do toho s přesvědčením, že to “nějak “ zvládnou a také zvládli. I když to jistě bylo těžké, když na to nebyli připraveni.

Na každého klienta bylo pár minut, abych se o něm něco dozvěděla,  a pak už se honem začalo “něco” kreslit, aby to bylo rychle hotové a mohlo se začít stavět a “moc to nestálo”. Klienti byli skromní a odevzdaní, protože takhle se to přece dělá, nebo naštvaní na projektanta i systém. A my projektanti jsme byli otrávení, protože naše profese rostla příliš pomalu na to, kolik problémů bylo potřeba vyřešit, pouze byla složitější a složitější legislativa a větší zodpovědnost.

Po nějakých zkušenostech jsem si začala uvědomovat spoustu nedostatků v tom, jak jako projektanti pracujeme.

A tak jsem si jednoho dne uvědomila, že takhle to dál nejde a začala jsem hledat cestu, jak to udělat lépe.

Začala jsem hledat, jak se dělají projekty na západě, v čem jsou jiné, a také několik let jsem se učila pracovat s energetickými výpočty,  a získávat dotace. Učila jsem se hledat ty nejschůdnější a nejefektivnější cesty k báječnému bydlení ve všech směrech. Stálo mě to spoustu peněz, času a energie, a stále jsem na cestě, protože jak se člověk přestane učit, jako by zamrzl. A tak  kdykoliv potřebuji novou motivaci, stačí si na a toto dávné období “temna” vzpomenout a hned mám zase dostatek sil pokračovat v učení se nových věcí,  a pracovat na sobě, a jít kupředu.

 

Dnes pracuji jinak - lépe, lidštěji!

 

Na klienty mám dostatek času a pozornosti a během času jsem získala mnoho praktických zkušeností ( i kdysi jako stavebník, který se pokoušel o rekonstrukci  typu “lepení vlaštovčího hnízda”) takže dobře vím, v čem klienti tápou, kde potřebují pomoci, a co je důležité i které uličky jsou slepé, a klienti tam jenom ztratí energii.

Jsem takto šťastná, není nad to dělat práci, co člověka baví a naplňuje ho, a ještě k tomu s vědomím, že je prospěšná ostatním a přispívá k pozitivní změně ve společnosti, nebo pomáhá lidem.